Brittas hus

Aska storgård ägs idag av Per och Solveig Pettersson, som är femte generationen lantbrukare på gården. Brittas hus, som är en del av gården, är Pers gamla föräldrahem och Britta hette Pers mor.

Britta med sönerna Hans och Per samt maken Göte i salongen, ca 1961.

Huset har nyligen renoverats för att kunna hyras ut. Bland annat har huset fått flera badrum och en helt ny veranda har byggts till. Dessutom har en helt nybyggd relaxarea tillkommit på tomten.

Aska storgård är en jordbruksfastighet. Den första generationen flyttade in på gården i slutet av 1800-talet. Pers farfars far Per-Gottfrid med hustru Karolina och sonen Harald (Pers farfar) på bilden nedan.

Under tidigare generationer då lantbruket krävde mycket handkraft var det många som arbetade på gården.

Aska storgård i mitten av 1900-talet
Aska storgård i mitten av 1900-talet

Allt eftersom jordbruket och djurhållningen moderniserats har behovet av mankraft minskat. Det finns fortfarande djur på gården, men i mycket mindre skala och idag finns bara fåren kvar.